0
0 Sepet (boş)
Menzil (Muhafaza ayetleri)

MENZİL

₺2,00 Vergi dahil

Allah'u teala'nın yaratmış olduğu tüm mahlukatın şerrinden korunmak için

hadislerde tavsiye edilen muhafaza ayetleri

(MUHAFAZA AYETLERİ)

Durum
Yeni ürün
Stokta yok

ÖNSÖZ
Rahat ve sıkıntıyı, sevinç ve üzüntüyü bol-luk ve darlığı, sıhhat ve hastalığı, izzet ve zilleti kısaca bütün ahvâli yaratan ve bir imtihan olarak bize gönderen Allahu Teâlâ’dır. Bunları değiştirecek ve giderecek olan da ancak O’dur. Öyleyse her durumda O’na yönelmek gerekir. O’na yönelmek demek, O’nun sevgili Rasûlü’-ne tâbi olmak ve Kur’an’a sarılmaktır.

Elinizdeki bu kitapçık Kur’an-ı Kerim ayetlerinden müteşekkildir ve faydası başta Mevlânâ Zekeriyya Kandehlevi rahmetullahi aleyh olmak üzere bir çok İslam büyüklerince tecrübe edilmiştir.

Dostlarımız ve arkadaşlarımızdan gelen yoğun talep ve ilgi üzerine bu kitapçığı basmayı düşündük.

Mevlâmızın, okuyanların sıkıntılarını gidermesi temennisi ile...

Tevfik Allah’tandır. Dönüş ancak O’nadır.
Hayri DEMİRCİ -İSTANBUL

MENZİL’İN FAZİLET ve FAYDALARI
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٍنِ الرَّحِيمِ
بِاسْمِهِ سُبْحاَنَهُ – حاَمِدًا وَمُصَلِّياً وَمُسَلِّماً


Her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’ın adıyla... Allah’a hamd, Rasûlullah’a salâtu selam olsun
Bu kitapçıkta yer alan Kur’an ayetleri bizim ailemizde Menzil adıyla bilinmektedir. Bizim ailemizden gelen büyükler duaları arasında bu Menzile çok önem vermekteydiler. Ayrıca çocuklara, daha küçükken bu menzili çok büyük bir ihtimamla ezberlettirmek bir gelenek haline gelmiştir.

Yazılıp çizilen bir takım muskalara karşılık Kur’an’daki ayetler ve Hadis-i Şeriflerde zik-redilen dualar hiç şüphesiz daha faydalı ve tesirlidir. Bunlara önem verilmelidir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem’in dün-ya ve ahiretle ilgili duasını öğretmediği hiçbir hacet ve sıkıntı yoktur.
Aynı şekilde bazı muayyen ayetleri belirli maksatlar için okumak İslam büyüklerinin tecrübesi sonucu sabit olmuştur.

Bu Menzil; sihir, cin ve diğer bazı tehlike-lerden korunmak için tecrübe edilmiş bir amel-dir. Burada geçen ayetler hakkında El-Kavl’ül Cemil ve Behişt-i Zîver adlı kitaplarda bah-sedilmiştir. Nitekim Şâh Veliyyullah Dehlevî kaddesallahu sirrehu, El-Kavl’ül Cemil’de şöyle bu-yuruyor: “Bunlar 33 ayettir ki, sihirin tesirini yok ederler. Bunlarla şeytanlar, hırsızlar ve vah-şi hayvanlardan korunulur.” Behişt-i Zîver’-de Eşref Ali Tanvi hazretleri şöyle yazmıştır: “Eğer bir kimsede cin tesiri olduğundan şüp-he ediliyorsa, bu ayetler yazılır ve hastanın boynuna asılır. Bir de suya okunup hastaya serpilir. Eğer evde cin tesiri varsa bu ayetler bir suya okunduktan sonra evin dört bir kö-şesine serpilir.”

Bu ayetleri ayrıca bir araya toplayıp bas-tırmamızın sebebi, bizim ailemizdeki hanımla-rın şöyle bir zorlukla karşılaşmasıydı: Hanım-lar hasta bir kadına bu ayetleri tavsiye ettikle-rinde kitabın aslından bu ayetleri işaretlerler veya onları başka bir kağıda naklederlerdi. Bu da onlara çok zor gelmekteydi. Bundan dolayı kolaylık olması için ayrıca basılması düşünüldü.

Bu Menzili okurken dikkat edilmesi gere-ken bir hususta şudur: Bu gibi ayet ve duaları okumakta en etkili şey, okuyanın Allah’a te-veccüh etmesi ve kalp itminanıdır. Ne kadar teveccühle ve inanılarak dua edilirse, o ka-dar tesirli olur. Zira Allah’ın adında ve Yüce Kelamı’nda büyük bereket vardır.

Başarı yalnız Allah’tandır...
Muhammed Talhâ Kandehlevî
(Şeyh-ül Hadis Mevlânâ Muhammed Zekeriyya Kandehlevî rahmetullahi aleyh’in oğlu)
Hicri 23-Şaban-1399 (1979)

Bilgi Kartı

Hazırlayan:
Hayri DEMİRCİ
Kapak:
Karton kapak
Yayınevi:
Gülistan Neşriyat
Ebatlar :
8x11,7 cm
Kağıt türü:
Şamua
Sayfa Sayısı:
32
Ağırlık:
0.15 kg.