0
0 Sepet (boş)
Seçme Hadisler

SEÇME HADİSLER

₺5,00 Vergi dahil

Seçme Hadisler - Hayri DEMİRCİ

Durum
Yeni ürün
Stokta (92 Öğeler)

Seçme Hadisler

Şüphesiz ki, iman yüce İslâm dininin temelidir. Ancak o, kalbin içinde bulunan ve gizlenen bir şeydir. Açıkça ikrar edilmediği sürece onu sahibinden başkası bilemez. Öyleyse bir takım eserler ve alametler vardır ki, imanı dışarıda temsil ederler. İçerdeki imanın varlığına şahitlik ederler. Mesela güzel ahlak, imanın en önemli ve en belirgin alameti ve meyvelerinden biridir.

Ayet-i Kerimelerden ve Hadisi Şeriflerden de güzel sıfatların ve ahlakın, imanın en önemli ölçülerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Bu güzel sıfatlar kimde artarsa onun imanı güçlenir, kimde azalırsa onun imanı zayıflar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem’in mübarek hadisleri imanın köklerini güçlendiren en önemli kay-naklardan biridir. O mübarek sözler kalpteki sönmek üzere olan korları yeniden alevlendirir. Başka sözlerde bulunmayan iknâ ve te’sir gücünü içinde barındırır.

 

Güzel ahlak ve imanî sıfatlar başkalarının nazarını celbeder, kalplerini meylettirir. Bundan dolayı güzel ahlak, İslam davetçisinin en önemli sıfatlarındandır.

 

Bu ümmet, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in öğrettiği âdâb ve ahlak ile diğer ümmetleri geçmiş, bu güzel sıfatlarla hayırlı ümmet olmuş, dünyada önderlik ve izzet tahtına oturmuştur. Bu ahlak sayesinde ülkelerin fethinden önce kalpler fethedilmiştir. Milletler ve top-lumlar, bu dini, iman esaslarıyla, ahkâmıyla, âdabıyla, ahlakıyla, tezkiyesiyle birlikte kabullenerek bölük bölük İslâm’a akın etmişlerdir.

 

Sahabeler, tabiînler ve müctehid imamlar ve onları takip eden Salihler, bu yüce ahlak ve edeb üzereydiler. Biz Müslümanlar bugün bu ahlaktan genel olarak uzak-laşmış vaziyetteyiz.

 

Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in ahlakı, Kur’an ahlakıdır. O’na Allah’ü Azimüşşan edeb öğretmiştir. Ahlak ve âdab, imanın gerektirdiği şeylerdendir. Bunları nafile amellerden saymak cehalettir. Bunları gereksiz gören bazı Müslümanlar ne yazık ki, Allah’ın gazab ettiği sapık kavimlerin örf ve âdetlerini, ahlak ve âdabını, benimse-mekte ve onlara uymakta bir sakınca görmemektedirler. Onlar bu güzel sıfatlara ne kadar da yabancı kalmışlardır!

 

Bugün bütün dünya, kendi kötü ahlakının fesadından, davranışlarının bataklığından, her şeyi mubah gören zih-niyetinin pis kokusundan kurtulacağı saati beklemektedir. Peki, onlar için yüce İslâm’dan başka bir kurtarıcı var mıdır?!

 

O halde bizler de -akidesiyle, ahkamıyla, âdabıyla, ahlakıyla ve tezkiyesiyle- İslam’a sarılmalıyız. Artık İslâm ahlakına yabancı kaldığımız günden beri uğradığımız  zâfiyet ve acziyet, zillet ve meskenet, gaflet ve cehalet, duraklama ve çöküş, basiretsizlik ve taklitçilik, çekişme ve ayrılık, şikak ve nifak yeter!

 

Geçmişteki Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in bu güzel âdetlerini ve sünnetlerini son derece özenerek yaşamışlar, neticesinde toplumlarında sevgi, ülfet ve kardeşlik meydana gelmiştir.

 

Sakın, ahlak kasîdeleri ve şarkıları söyleyip de onları yanlarına dahi yanaştırmayan kimselerden olmayalım!

 

Sakın, kendilerini Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in, âlimlerin, velilerin müntesibleri zannettikleri halde, yaşam tarzlarıyla onlardan uzak olanlardan olmayalım!

 

Sakın -senelik anma toplantılarında- Peygamber Efen-dimiz sallallahu aleyhi vesellem’in ahlakından ve o’nun sün-netlerinden bol bol konuşmalar yaptıkları halde o’na yabancı kalanlardan olmayalım!

 

Bu hallerden Allah’u Teâlâ’ya sığınırız. Rabbimiz bizi Kendisine itaat etmeye, sevgili Rasûl’ü sallallahu aleyhi vesellem’e ittiba etmeye muvaffak kılsın ve Sıratı Müs-tekim’den ayırmasın! Amin.

 

Elinizdeki bu kitapçık, bütün Müslümanlarda bulun-ması gereken güzel sıfatları anlatan hadisi şeriflerden derlenmiştir. Bazı dostlarımız bizden; öğreticiler, öğ-renciler, emri bil ma’ruf işiyle uğraşanlar, vaizler, hadis ezberlemek isteyenler, İslam’a davet çalışması yapan-lar, en önemlisi de kendi nefsinin ıslahını düşünenlerin kendi sahalarındaki boşluğu doldurabilecekleri ve de-vamlı yanlarında bulundurabilecekleri bir hadis kitabı hazırlamamızı rica ettiler. Bunun üzerine Allah’u Teâlâ’-dan yardım talep ederek ezberlenmesi ve nakledilmesi kolay olan hadisleri seçerek bu kitapçığı hazırladık.

 

Hadisler, Muhammed Yûsuf Kandehlevi’nin Müntehab Ehâdis adlı eseriyle, Muhammed Zekeriyya Kandehlevi’-nin Fezail’i A’mal, Fezail’i Sadakât ve Salavat’ı Şerife’nin Faziletleri isimli kitaplarından seçilmiştir. Hadislerin izah-ları da Muhammed Sa’d Kandehlevi’ye aittir.

 

Allah celle celaluhu bu kitabı Müslüman toplumun ısla-hına, kötü davranışlardan soyunup İslâm’ın yüce ahlak ve güzel âdâbı ile süslenmesine vesile eylesin.

 

Hayri Demirci

Sultan Çiftliği – İSTANBUL

Nisan 2006

Bilgi Kartı

Sayfa Sayısı:
194
Ağırlık:
0.100 kg.
Hazırlayan:
Hayri DEMİRCİ
Kapak:
Karton kapak
Yayınevi:
Gülistan Neşriyat
Ebatlar :
9,5x13,5 cm
Kağıt türü:
1.Hamur